مجله سلامت

اخبار و دانستنیهای حوزه سلامتفيزيوتراپي چيست؟

فيزيوتراپي چيست؟

ماهیت فیزیوتراپی
فیزیوتراپی، فراهم کننده خدمات برای مردم و جمعیتها می‌باشد تا حداکثر حرکت و توانایی عملرا در طول دوران زندگی حفظ نماید ویا توسعه داده و به حال اول بر گرداند. فیزیوتراپی شامل ارایه خدماتی است به حرکت و عملکرد فرد میباشد که توسط فرآیند پیری یا صدمات و بیماریها، مورد تهدید قرار می‌گیرند. حرکت کامل و کارامد در قلب چیزی قرار دارد که از آن به عنوان سلامتی نام برده می‌شود.
فیزیوتراپی به شناسایی و افزایش پتانسیلهای حرکتی برای بهبود، پیشگیری، درمان و نوتوانی، می‌پردازد. فیزیوتراپی شامل اثرات متقابل فیزیوتراپیست، بیمار وخانواده آنها و یا سایر افرادی می‌باشد که از بیمار مراقبت می‌کنند، بر یکدیگر می‌باشد، تا بتوانند پتانسیلهای حرکتی بیمار را ارزیابی کرده و در ایجاد اهداف مورد نظر همه با استفاده از دانش و مهارتهای ممتاز فیزیوتراپیست به توافق برسند.
دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بدن و نیازها و پتانسیلهای حرکتی آن برای رسیدن به تشخیص و استراتژی درمانی نقش اساسی دارد و تثبیت کننده هر موقعیتی می‌باشد که در آن خدمات ارایه می‌شود. این شرایط با توجه به هدف فیزیوتراپی در بهبود سلامت، پیشگیری، درمانی و بازتوانی، متغیر است.
ماهیت فرایندهای فیزیوتراپی
فیزیوتراپی، خدمتی است که تنها توسط و یا با هدایت و نظارت یک فیزیوتراپیست صورت می‌گیرد وشامل : بررسی، تشخیص، برنامه ریزی درمانی، مداخله و ارزیابی می‌باشد
 
بررسی : شامل معاینهانفرادی و گروهی نقص‌های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای عملکردی، ناتواناییها، یا سایر مشکلاتی که توسط گرفتن تاریخچه، غربالگری و همچنین با استفاده از آزمایشات خاص و اندازه گیری و ارزیابی نتایج معاینات از طریق انالیز آنها در چهارچوب یک فرایند منطقی بالینی می‌توان به آن پی برد. 
تشخیص: از معاینات و ارزیابی آنها بدست می‌آید و بیانگر نتیجه حاصل از فرایند منطقی بالینی می‌باشد. تشخیص ممکن است به صورت نقص حرکتی بیان شود یا شامل دسته‌های مختلفی از آسیبها، محدودیتهای حرکتی، توانائیها/ ناتوانیها یا سندرمها باشد.
برنامه ریزی : با تعیین نیاز به مداخله آغاز می‌شود و معمولا به ایجاد برنامه‌ای برای مداخله ختم می‌شود که شامل اهداف نهایی قابل اندازه گیری که با بیمارخانواده یا فردی که از وی مراقبت می‌کند، قابل بحث می‌باشد. 
مداخلات : انجام می‌شوند و برای رسیدن به اهداف توافق شده تغییر میابند و میتواند شامل :درمان با دست، بهبود حرکتی، استفاده از وسایل فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی-درمانی، آموزش عملکرد، فراهم کردن وسایل کمکی و نحوه استفاده از آنها، راهنمایی و ارایه مشورت به بیمار، مستند سازی، هماهنگی و ارتباطات باشد. مداخلات همچنین ممکن است با هدف پیشگیری از آسیبها، محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا صدمات صورت گیرند که در این صورت شامل بهبود و حفظ سلامتی، کیفیت زندگی و توانایی در تمام سنین و جمعیتها می‌باشد. 
ارزیابی: مستلزم انجام مجدد معاینات با هدف ارزیابی نتایج حاصل می‌باشد.
 

سابقه تکنيک هاي درماني فيزيوتراپي به بقراط ميرسد.درمان با اشعه خورشيد،آب گرم،ورزش،ماساژ و بسياري از تکنيک هاي ديگر به پيش از ميلاد ميرسد.دانشمندان ايراني و اسلامي بسياري بر آن افزودند.متاسفانه با افزايش جمعيت انساني و عدم توجه به اطباء بخصوص در ايران و کشور هاي اسلامي کارکرد اينگونه تکنيک ها کاهش يافت.
نوعي از طبيب هابا روشهاي خاص خود(دارو و تيغ)و برخورد آکادميک توانستند روش ضد عفوني را دوباره کشف و ترويج نمايند.عامل بيماريزا دوباره کشف و زير ميکروسکوپ تاييد شد.بزرگ ترين توفيق اين گروه با کشف داروهاي آنتي بيوتيک و ضدالتهابي در سالهاي 1?40ميلادي بود
اين گروه پزشک با رويکردي دوباره روش هاي درماني قديمي را نيز احيا کرد.ازجمله روشهايي که تاثير فيزيولوژيک آن آشکار بود. تمرين درماني،گرما درماني وديگر متد ها که به آن تکنيک هاي جديدي مانند الکتروتراپي افزوده شد.
اين روش درماني به عنوان درمان فيزيولوژيک و سپس به فيزيوتراپي معروف گشت.
مکانيسم آموزشي دراين رابطه دچار تغيير شد. ايجاد بيمارستانهاي بزرگ ،صنعتي شدن و جنگ هاي بزرگ حضور همه جانبه در همه بيماريها ،تاکيد بر سيستم حرکتي براي کار و شغل و جنگ فيزيوتراپي را تغيير داد تا اين پزشک جديد با نام فيزيوتراپيست به عرصه برسد
.
فيزيوتراپيست

 داراي دانش پزشکي مدرن.
 آشنا با روش هاي قديمي درماني.
آشنا با ديدگاه کلي نگر.
 آشنا با فيزيولوژِِي و پاتولوژي حرکت
 آشنا با مفاهيم سلامت صنعتي.
آشنا با مفهوم سلامت رزمي

فيزيوتراپيست ها با حمايت همه جانبه پزشکان توانستند بروي پا ايستاده و مراحل تکامل را طي نمايند
.

 با تاکيد بر حرکت درمان هاي جراحي را کامل نمايند.
 با تاکيد بر تنفس بهتر بيهوشي ها را کم خطر کنند.
 تجهيزات الکتروتراپي و مکانوتراپي را علمي کرده وبا وسعت بکار گيرند.
 سيستم هاي جديد مانند ليزر را بکار گيرند.
 در تمامي حيطه ها حضور يابند.
حرکت فيزيوتراپي و فيزيوتراپيست ها به سمت محوري شدن در درمان بقدري سريع شده است که از آنها خواسته شده است کلمه دی.آر. را بر اول اسم بياورند
شايد استئوپات ها نتوانستند اصالت خود را حفظ نمايند و تقريبا حذف شدند و يا کاروپراکت ها با توجه به محدود بودن تعاريف گسترش نيافتند.پزشکان متعارف دانش فني کل نگر مناسب را ندارند.حتي جراحان روز به روز به فيزيوتراپي احتياج ميابند.واکسيناسيون و گسترش بهداشت مانور هاي ايشان را کاهش داده است. طبيب هاي قديمي دانش مدرن را ندارند.اما فيزيوتراپي عرصه مناسبي براي عمليات خود يافته است.


جايگاه درمان فيزيوتراپي در کجا قرار دارد؟
فيزيوتراپيست ها يکي از بخشهاي اساسي در سيستمهاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با سلامت مي باشند. فيزيوتراپيست ها به شکلي مستقل خدمات مرتبط با سلامت ارائه مي دهند و بر طبق اصول برنامه هاي بازتواني و نوتواني، براي احياي مجدد عملکرد و کيفيت بهتر زندگي در افراديکه بدون حرکت مي باشند يا نقصهاي حرکتي دارند، به کار مي پردازند. فيزيوتراپيست ها توسط اصول اخلاقي خودشان هدايت مي شوند. بنابراين آنها ممکن است درگير يکي از اهداف زير گردند:
حفظ و يا برگرداندن سلامتي براي فرد يا جامعه
جلوگيري از آسيبها و محدوديتهاي عملکردي و ناتوانيها
انجام مداخلات براي بازگرداندن مجدد تماميت سيستمهاي اساسي بدن و مورد نياز براي حرکت، افزايش عملکرد و بهبودي مجدد، بالا بردن ظرفيت مربوطه، و بهبود کيفيت زندگي در افراد و جامعه
فيزيوتراپيست ها در چه مکانهايي کار ميکنند:
آسايشگاه ها ،بيمارستانها، مراکز نگهداري،مراکز بازتواني و اقامتگاه ها،مطب/ کلينيکهاي خصوصي فيزيوتراپي ، درمانگاه بيماران سرپايي،مراکز اجتماعي:مراکز مراقبتهاي مرتبط با سلامتي اوليه،خانه هاي اشخاص.،مراکز آموزشي و تحقيقاتي،مراکز بهداشت حرفه اي،مدارس،مراکز مراقبت از شهروندان سالمند،مراکز ورزشي،شرکتها و محلهاي کار،مکانهاي عمومي (مانند تفرجگاه ها) براي بهبود سلامت،کارخانجات،حوادث غيرمترقبه،


 


    به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
تلگرام فیش بوک اینستاگرام لینکداین تویتر

    برچسب ها


    دیدگاه شما


DaDbhk      

Pills information for patients. Drug Class. keflex get https://keflex4u.top in the USA Actual trends of medication. Read information now.DavidPmc      

Medicament information for patients. What side effects can this medication cause? where buy colchicine https://colchicine4u.top in USA Best what you want to know about medicine. Read information now.online pharmacy      

buy prescription drugs without doctor http://canadianpharmaciesprofmeds.com/ [url=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/]rx online no prior prescription[/url]online pharmacy      

canadian pharmacies that ship to us http://canadianpharmaciesprofmeds.com/ [url=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/]legitimate canadian pharmacies[/url]online pharmacy      

canada drugs no prescription needed http://canadianpharmaciesprofmeds.com/ [url=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/]highest rated canadian pharmacies[/url]online pharmacy      

I every time spent my half an hour to read this website's articles or reviews every day along with a cup of coffee.Corine      

best appetite suppressants weight loss pills for women best weight loss pills for women weight loss tablets metformin weight lossBrendan      

weight loss drugs alli weight loss reviews best appetite suppressants prescription diet pills natural weight loss supplementsGeneva      

green tea weight loss best weight loss pills best appetite suppressant phentermine 37.5 without doctor's prescription lose weight fastThurman      

top rated free online casino games casino slots online casino no deposit bonus casino games slots play casino games onlineSalina      

casino online real money casino casino games real money casino casino onlineAngelo      

casino online casino online real money casino online casino online slotsHassanChoom      

essay role engineers developing indiapersuasive writinghow to write an essay introduction grant writingessay format [url=https://lazyessayclub.com/]how to write a paper[/url] plain writing crosswordwrite that essay how to write a paragraphpersonal essaycommon application essay promptsManueltit      

buy levitra using paypalbuy levitra online in canadabuy levitra in singapore buy levitra cialis where to buy levitra in bangkok [url=http://mylevitra.us/]how to buy cheap levitra[/url] buy levitra 20 mgbuy levitra online paypal vbuy levitra in south africacheap levitra in usabuy cialis and levitraRichardrible      

buy cialis with paypalbuy cialis 50mgbuy cialis 10mg australia order cialis greecebuy cialis at amazon.com [url=http://mycialis.us/]cheap cialis super active[/url] where can you buy cialis in canadahow to buy cialis online can i buy cialis onlinecheapest place to buy cialis onlinebuy cialis mexicoCarlosquirm      

buy levitra 20 mg viagra cialis levitra order online buy viagra cialis levitra onlinewhere to buy generic levitra online[url=http://elevitra.us/]order levitra online legally[/url] buy levitra online singaporebuy levitra online with mastercard buy viagra cialis levitra onlinewhere to buy generic levitrasafe place to buy levitra onlineGordonmut      

where can i buy generic levitrahow to order levitracheap levitra where to buy levitra in canada onlinebuy original levitra[url=http://thelevitra.us/]buy levitra 10 mg[/url] buy levitra australiawhere can you buy levitra over the counter how do i buy levitrasafest place to buy levitra onlinecheap levitra pillsMyronArtiz      

best buy for cialis buy cialis overseas how can i buy cialis in uk [url=http://cialiscity.us/]can you buy cialis over the counter in the usa[/url] where can you buy cialis over the counter order liquid cialis buy cialis 20mg ukTimothyKiC      

how to buy cialis in canadacan i buy cialis in mexicobuy cialis online pharmacy buy cialis 50mgbest website to buy generic cialis [url=http://thecialis.us/]order cialis in canada[/url]cheap viagra cialis uksafe site to buy cialis online cheap viagra cialis levitra best cialis online orderHassanChoom      

free essaywriting essaysgrant writing writing promptsexamples of essay [url=https://lazyessayclub.com/]short essay on the happiest day of my life for class 6[/url] definition essayhow to write a paragraph grant writingexample essayletter writing
ثبت دیدگاه


فروشگاه و تعمیرگاه کولر اتومبل خلیل
فروشگاه اینترنتی چارقد و روسری و پوشاک زنانه